PUBG tiếp tục rò rỉ Map tuyết, “suýt” có tòa nhà cao 50 tầng