PUBG không hề ngại Fortnite, thông báo cấm hơn 2 triệu tài khoản, ra mắt nội dung mới vào năm 2019