“PUBG ngoài không gian” – BattleBeasts công bố cấu hình dễ thở