Gần Noel, Blue hole chơi “lớn” khi đưa giao diện mùa Đông tuyệt đẹp vào PUBG