PUBG Mobile – Beryl M762 đang là khẩu AR khủng nhất hiện nay?