Ra mắt đã gần được một năm, nhưng vẫn PUBG gây nhiều tranh cãi