Những lý do khiến cho dòng game Battle Royale đang thống trị thế giới thời điểm hiện tại