Học theo Fortnite, PUBG update, chính thức đưa skin Joker và Harley Quinn vào thế giới sinh tồn