LMHT: Top 4 tướng bị giảm sức mạnh tại bản 8.21 – Lối chơi Kai’Sa SMPT yếu đi thê thảm