Fnatic (FNC) – Châu Âu phải làm gì để lên ngôi vô địch thêm 1 lần nữa?