Tà áo dài Việt Nam và Tháp Rùa sẽ xuất hiện trong Liên Quân Mobile