Sau thành công của Red Dead Redemption 2, Rockstar tiếp tục tiết lộ về tương lai của GTA 6