Những game kiểu PUBG có thể chơi ở bất kỳ nơi đâu, chẳng cần phải có PC mạnh mẽ