Sốc: Thương hiệu SKT T1 có thể sẽ bị ‘biến mất’ khỏi bản đồ LMHT sau một mùa giải thất bại?