PUBG: Cập nhật vòng bo, giờ đây muốn “ăn” Top 1 bạn phải vắt óc suy tính hơn trước rất nhiều