Liên Quân Mobile: Tính năng tố cáo hoạt động không hiệu quả và thiếu chính xác