Chim Sẻ Đi Nắng vượt qua Viruss và Bé Chanh, xác lập kỷ lục mới trên Facebook và phản hồi cực chất từ phía cộng đồng